Skip to content

Villkor utbildning

Genom att delta i vår utbildning samtycker du till att följa våra villkor och regler. Det är standard information som brukar finnas i sådana här utbildningar, bra att du läser igenom det.

 1. Utbildningen kommer att genomföras via videomöte och det är ditt ansvar att ha en fungerande internetanslutning och en lämplig enhet för att delta. Det är krav på att ha på kamera och ljud under utbildning då utbildningen är interaktiv och för att vi ska kunna identifiera att det är rätt person och antal deltagare.
 2. Utbildningen kommer att genomföras enligt den tidtabell som meddelats till dig och det är ditt ansvar att vara på plats i tid för utbildningen.
 3. Avbokning av bokad utbildning ska ske senast 24 timmar före starttid för att inte bli fakturerad. Avbokning görs på boka@chatgptutbildning.se 
 4. Ombokning av utbildning ska ske senast 24 timmar före starttid av bokad utbildning. Ombokning görs på boka@chatgptutbildning.se 
 5. Vill du lägga till fler deltagare på redan bokad utbildning görs detta senast 24 timmar före starttid, du meddelar då till boka@chatgptutbildning.se 
 6. All material som används under utbildningen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, spridas eller användas för andra ändamål utan vårt tillstånd.
 7. Inspelning av utbildning av deltagare får ej ske utan skriftligt samtycke från ChatGPTutbildning.se. Sker inspelning av utbildning med vårt tillstånd så överlåts rätt att behålla materialet i 30 dagar från utbildningens avslut om inget annat skriftligt anges mellan parter, efter 30 dagar ska video, ljud, transkribering och annat inspelat material raderas.
 8. Utbildningen är inte öppen för allmänheten och information och utbildningsteknik som sker under utbildningen får ej delas vidare till utomstående eller konkurrenter.
 9. Vi förbehåller oss rätten att avbryta utbildningen eller att neka deltagande till vem som helst som inte följer våra villkor och regler.
 10. Vi förbehåller oss rätten att omboka utbildning ifall tekniska problem uppstår så som problem hos internetleverantör eller störningar hos tredje parter som vi inte har kontroll över.
 11. Alla deltagare i utbildning kan komma att få erbjudanden eller ta del av nyttiga nyheter via mail från oss. Du kan avsäga detta närsomhelst.
 12. Inspelning av utbildning kan komma att ske i intern utbildningssyfte eller av säkerhetsskäl, dessa stannar internt och kan komma att raderas kort därefter.
 13. Dessa villkor kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 14. Genom att delta i utbildningen samtycker du till att ha läst och accepterat dessa villkor och regler.