Skip to content
mindre än en minut lästid minuter lästid

Vem äger innehållet som skapas genom ChatGPT?

En fråga som nog slår de flesta när de använder ChatGPT; får jag använda det här som mitt eget? Vem äger innehållet? Är det okej att kopiera svaret rakt av? Vi har grävt djupare för att ta reda på just det.

En god utgångspunkt är att alltid justera och göra om de svar du får från ChatGPT så du sätter din prägel på det, det är det säkraste sättet att använda ChatGPT i det långa loppet. Vi kan vidare läsa i användarvillkoren som OpenAI, skaparna bakom ChatGPT, har skrivit kring detta:

Bildtext: OpenAI villkor, punkt 3, skärmdump taget 2023-03-07

OpenAI skriver alltså att man själv står för både “input” (data eller text man matar in i ChatGPT) och även för “output” (de svar ChatGPT producerar baserat på dina input), så ansvaret ligger hos användaren. Och de skriver att användare får rättigheterna till det material som ChatGPT producerar baserat på dina input, i den utsträckning det följer gällande lagar.

OpenAI kommer alltså inte att hävda upphovsrätt till de svar du får på dina frågor, däremot kan andra aktörer hävda sin upphovsrätt till texter du publicerar som dina egna. Om ChatGPT genererar frasen ‘Just Do It’ som förslag på slogan för ditt företag, så betyder inte det att du får använda frasen hur som helst eftersom det är Nike som äger den. Allt som ChatGPT föreslår måste stämmas av mot omvärlden, gällande lagstiftning och trovärdiga källor.

För att kunna hävda upphovsrätt måste en människa varit inblandad och producerat ett verk med någon slags verkshöjd. Automatiskt genererad text förslår inte, tvärtom kan den inkräkta på ett verk som någon annan redan äger och som språkmodellen tränats på. Även om ChatGPT genererar en text som är identisk med någon annans kan du inte hävda att det är en slump eller statistikens mystik som är skyldig. Hävdar du att den är din är det du som får ta ansvaret om den redan ägs av någon annan.

Om du ska använda texter som ChatGPT föreslår publikt, rekommenderar vi att bearbeta texten och svaret så att den blir din och var noga med källgranskningen. PRV har goda råd som du kan hitta här https://www.prv.se/…/vanliga-ord-och-begrepp/upphovsratt/ och om du är osäker sök professionell juridisk rådgivning.

Denna nyhetsartikel ska ej användas som underlag eller anses rådgivande i upphovsrätts frågor. Vi rekommenderar att du läser igenom OpenAIs villkor själv för att hålla dig uppdaterad kring vad som gäller och kom ihåg att villkor kan ändras så se till att kolla upp det regelbundet.

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.