Skip to content
3 minuter lästid

OpenAI syntetiska AI röster, kan kopiera din röst

OpenAIs Voice Engine – ett stort steg inom syntetiskt AI röst och tal. Med bara en 15 sekunders ljudprov kan Voice Engine generera naturligt låtande tal som inte bara låter som originalets röst, utan också kan förmedla känslor på ett övertygande sätt.

Voice Engine i ChatGPT

Voice Engine har redan använts i ChatGPT så som rösten i ChatGPT appen och i webbläsare den rösten som läser upp svar. Voice Engine markerar ett betydande steg framåt i skapandet av emotionella och realistiska röster med AI och användningsområden är många.

Voice Engine användningsområden

Voice Engine med syntetiska AI röster har användds och testats för

Läshjälp till barn och personer som inte kan läsa hjälper Voice Engines syntetiska AI röst att läsa upp material, detta möjliggör även skapandet av skräddarsytt, talat innehåll för en mångfald av lyssnare.

Göra så att podcasts kan nå ut till en global publik genom att översatta en podcast till flera språk utan att förlora den personliga känslan av den ursprungliga talarens röst och accent. AI rösten kopierar talarens karaktär och tonalitet i språket och då med samma röst översätter det till flera språk, som om originalrösten talar många språk.

Inom hälsovård har kan Voice Engine användas för att översätta och förmedla information inom hälsovård till minoritetsspråk eller till personer som talar ett komplext eller mer sällsynt språk.

Människor med funktionsnedsättningar eller röst nedsättningar kan genom Open AIs Voice Engine uttrycka sig med unika, naturliga röster på flera språk, något de själva inte kan göra på egen hand.

Och för att inte nämna media och underhållningsbranschen inom film, musik, röstskådespelare, animation med mera, syntetiska AI röster öppnar upp för mer effektivare produktion och mindre kostnad för önskade röster i diverse media och underhållningsproduktioner.

Utmaningar med AI röster

OpenAI tar ett försiktigt steg framåt med sin Voice Engine, en banbrytande teknik som genererar tal som efterliknar verkliga människors röster. OpenAI är medvetna om de allvarliga riskerna med AI röster, särskilt i ett valår, dialog med partner från regeringar, medier, underhållning, utbildning, det civila samhället och andra sektorer både i USA och internationellt sker löpande med syfte till att få feedback i utvecklingsprocessen för att möta utmaningarna på ett ansvarsfullt sätt.

I enlighet med OpenAIs tillvägagångssätt för AI-säkerhet väljer OpenAI att förhandsvisa men inte släppa Voice Engine till allmänheten i nuläget. Förhoppningen är att denna förhandsvisning inte bara ska belysa potentialen hos Voice Engine utan även motivera ett ökat behov av att stärka det samhälleliga skyddet mot utmaningar som medföljer syntetiska AI röster. Specifikt uppmanas till åtgärder såsom:

  • Utfasning av röstbaserad autentisering som säkerhetsåtgärd för tillgång till bankkonton och annan känslig information.
  • Utforskning av policyer för att skydda användningen av individers röster i AI.
  • Utbildning av allmänheten i förståelsen av AI-teknologins kapacitet och begränsningar, inklusive möjligheten till bedrägligt AI-innehåll.
  • Påskyndad utveckling och adoption av tekniker för att spåra ursprunget till audiovisuellt innehåll, så det alltid är tydligt när man interagerar med en verklig person eller en AI.

Det är viktigt att människor över hela världen förstår vart denna teknologi är på väg, oavsett om OpenAI väljer att ge åtkomst till Voice Engine till den breda allmänheten eller inte. OpenAI skriver att de ser fram emot att fortsätta delta i samtal om utmaningar och möjligheter med syntetiska AI röster tillsammans med beslutsfattare, forskare, utvecklare och kreatörer.

Vi håller dig uppdaterad

Du kan känna dig trygg i att vi följer, utforskar och anammar oss den senaste utvecklingen som sker inom OpenAI, ChatGPT och AI-verktyg generellt så att du får lära dig det allra senaste som ChatGPT och AI har att erbjuda din organisation eller ditt företag och medarbetare. Vi ser med stor spänning fram mot de möjligheter som finns och den utveckling som sker med Voice Engine och syntetiska AI röster.

Bildtext: OpenAI visar exempel på Voice Engine

Lyssna på exempel och läs mer på OpenAIs sida här: www.openai.com/blog/navigating-the-challenges-and-opportunities-of-synthetic-voices

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.