Skip to content
mindre än en minut lästid minuter lästid

Kommer ChatGPT ersätta ditt jobb? Vi frågar ChatGPT

Många är oroliga för att ChatGPT ska ersätta deras jobb eller göra jobbet mindre efterfrågat. Vi ställde den frågan till ChatGPT, att nämna 10 jobb som eventuellt är “hotade” och förklara varför. Det här svaret fick vi:

Bildtext: ChatGPT ger exempel på 10 stycken yrkesroller som kan eventuellt "hotas" av ChatGPT
Bildtext: ChatGPT ger exempel på 10 stycken yrkesroller som kan eventuellt “hotas” av ChatGPT

Tycker du att listan verkar rimlig? Tror du att de tio jobben kommer att försvinna eller vara mindre efterfrågade inom några år?

Vi tror att svaret ligger någonstans mittemellan. ChatGPT kommer definitivt att effektivisera de jobb på den listan ovan och därför kommer det leda till att de människor som lär sig att använda ChatGPT i sina jobb kommer att ges företräde av arbetsgivare.

Man kan även se det positiva i att ChatGPT kan sköta de mer “tråkiga” arbetsuppgifter som är repetitiva eller manuella i sitt utförande, vilket då kan frigöra mer tid för arbetare att fokusera på aspekter av sitt jobb som innefattar mer kreativitet och strategiskt tänkande.

Det är inte ovanligt att när nya tekniker och verktyg gör inträde på arbetsmarknaden så börjar det spekuleras kring vilka jobb som försvinner eller blir “hotade”. Om vi blickar tillbaka historiskt så har det alltid växt fram nya jobb när nya tekniker och branscher växt fram, ett tydligt exempel på det är internet. Internet har både konkurrerat ut vissa branscher samtidigt som det har skapat enormt många andra branscher och nya jobb. ChatGPT kommer troligen bidra till liknande utveckling. Till exempel i år kanske yrkesgruppen “promptingenjör” växer fram på flera håll, något vi skrivit om i föregående artikel som du kan läsa här.

Oavsett hur de närmsta åren utvecklas så är en sak säker, att de flesta människor och deras jobb inte kommer att ersättas av AI, de kommer istället att ersättas av människor som vet hur man använder AI, som till exempel ChatGPT.

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.