Skip to content
mindre än en minut lästid minuter lästid

GPT-4 visar gnistor av artificiell generell intelligens (AGI)

OpenAIs senaste version GPT-4 visar upp en imponerande förmåga att lösa en mängd olika uppgifter. Forskare menar att modellen kan betraktas som en tidig version av artificiell generell intelligens (AGI), som går utöver tidigare AI-modeller.

Artificiell generell intelligens (AGI) är den heliga graal som AI-forskare och utvecklare av tekniken drömmer om att en dag uppnå. Men vad är då skillnad mellan artificiell intelligens (AI) och artificiell generell intelligens (AGI)? Vi tittar närmre på det.

Enkelt förklarat kan man säga att artificiell intelligens (AI) har förmågan att lösa specifika uppgifter, medan artificiell generell intelligens (AGI) är en form av AI som kan lösa en mängd olika uppgifter på samma sätt som en människa. Låt oss ta ett exempel:

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) kan tränas och ges speciella instruktioner att till exempel urskilja bilder på hundar för att kategorisera vilken hundras de tillhör, detta är en specifik uppgift. Om du vill att AI även ska kunna skriva dikter, då behöver du träna en separat AI-modell som då är specialiserad på att skriva dikter enligt specifika instruktioner. Dessa två olika AI-modeller kan göra ett fantastiskt jobb att urskilja hundraser på bilder och skriva vackra dikter och till och med göra det bättre än många människor kan. Detta är möjligt för att dessa AI-modeller kan matas med enorma mängder data, mycket mer data än vad en enskild människa kan hantera, som AI-modellen då tränas på att utföra specifika uppgifter med.

Artificiell generell intelligens (AGI)

En artificiell generell intelligens (AGI) skulle däremot kunna göra dessa två uppgifter som en enda AI-modell, den kan alltså lösa olika uppgifter som inte nödvändigtvis är relaterade, utan instruktion eller genom väldigt lite instruktion, precis som människor. Människor kan urskilja hundraser, skriva dikter, köra bil, lära sig spela ett nytt instrument, räkna ut matematiska problem, måla, förstå humor med mera. Allt detta genom en och samma intelligens (hjärnan) som inte är specialiserad, utan den är generell och kan appliceras på många områden som inte nödvändigtvis är relaterade och utan tidigare instruktioner lära sig något nytt. Det är just detta artificiell generell intelligens (AGI) gör, vilket den nya versionen GPT-4 enligt forskare har börjat visa smakprov på.

GPT-4 modellen – en tidig version av AGI

Forskare menar att GPT-4 modellen kan betraktas som en tidig version av ett artificiellt generellt intelligenssystem (AGI), som går utöver tidigare AI-modeller. GPT-4 tränades med en oöverträffad enorm mängd data och beräkningskraft och visade sig klara av att lösa svåra problem inom matematik, kodning, vision, medicin, juridik och psykologi utan någon speciell instruktion. Modellen presterade dessutom i många fall nästan lika bra som människor och överträffade tidigare modeller som ChatGPT.

Vad innebär detta för samhället?

Många som jobbar inom fältet för Artificiell generell intelligens (AGI) har tidigare förutspått att mänsklig intelligens kommer passeras någon gång på 2030-talet, dock verkar vi redan se prov på det idag. Detta visar hur teknik och utveckling sker exponentiellt och ibland sker genombrott tidigare än väntat, och plötsligt sker då ett stort steg inom vetenskap och teknik.

Detta öppnar upp en rad diskussioner på hur ett AGI-verktyg kan komma att påverka arbetsmarknaden och jobb, hur det kommer att påverka de etiska aspekter av ett AGI-verktyg eller system, om samhället hinner anpassa sig i tid och många fler frågor som vi alla kan komma att tänka på från populära Sci-fi filmer kring framtiden och artificiell intelligens.

Vi kommer att djupdyka i flertalet av dessa frågor i kommande artiklar här. Vi ser med spänning fram emot utvecklingen och användandet av ChatGPT och GPT-4 modellen och vi ser till genom vår utbildning att du är med på det tåget så att du förstår hur du kan dra nytta av möjligheterna på ett praktiskt och effektivt sätt i ditt företag, organisation eller arbetsuppgifter. AI-tåget tuffar på och vi finns här för att hjälpa dig komma med på den spännande resan.

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.