Skip to content
mindre än en minut lästid minuter lästid

Fusk i skolan med GhatGPT – student varnad

Vid Uppsala universitet har en student åkt fast för fusk med inlämningsuppgift när studenten tog hjälp av Chat GPT.

Som du kanske läst i dagstidningarna är det är första gången en student faktiskt har fällts för att ha otillåtet använt Chat GPT i en skoluppgift. Nämnden på universitetet väljer att utfärda en varning till studenten hellre än avstängning då det rör sig om fusk på tre inlämningsuppgifter av totalt 13 stycken.

I skolor och högskolor i hela landet börjar det pratas mer och mer om Chat GPT och vilken inverkan verktyget kan få och redan börjar ha på studenter, lärare och hela skolväsendet.

Vi på Chat GPTutbildning.se tar avstånd från alla typer av fusk i skolor genom Chat GPT. Chat GPT har stor potential och kraft när den används rätt, men det är såklart upp till var och en att välja hur man använder den i sitt jobb, utbildning eller vardag.

Vi menar däremot att det är viktigt för lärare, rektorer och skolväsendet att tidigt få kunskap kring AI-modeller som Chat GPT och förstå hur de kan användas. Dels för att bättre förstå själva verktyget och hur elever använder det, men också för att lärarna och rektorer själva kan få stor nytta genom Chat GPT i deras dagliga jobb och arbetsuppgifter. De kan exempelvis förenkla lektionsplanering och förbereda uppgifter och examination samt bedömning av texter.

Genom vår utbildning lär vi dig hur Chat GPT fungerar och hur du får ut det mesta från AI-verktyget och samtidigt lyfter vi problem som kan uppstå med Chat GPT, vad man bör tänka på och vad man bör undvika.

Vi står inför ett skifte inom användandet av AI-verktyg och AI-språkmodeller, det finns stor potential och många möjligheter att ta tag i. Om du vet hur de kan användas på rätt sätt.

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.