Skip to content
mindre än en minut lästid minuter lästid

ChatGPT lika bra som läkare på diagnos

Studie visar att ChatGPT kan potentiellt användas för att diagnostisera patienter.

Minska väntetiderna på akutmottagningar

ChatGPT kan potentiellt användas för att diagnostisera patienter och därmed minska väntetiderna på akutmottagningar. Detta framkom efter en studie där forskare i Nederländerna testade ChatGPT versionerna 3.5 och 4.0 genom att mata in journaler från 30 patienter som besökt en akutmottagning under 2022.

ChatGPT lika bra som läkare

Resultaten jämfördes med diagnoser ställda av läkare baserade på samma information. När laboratoriedata inkluderades hade läkarna rätt diagnos i sina topp fem differentialdiagnoser i 87% av fallen, jämfört med 97% för ChatGPT 3.5 och 87% för ChatGPT 4.0.

Potentialen är stor

Forskarna påpekade att även om ChatGPT kunde föreslå medicinska diagnoser likt en mänsklig läkare, krävs det mer arbete innan det kan implementeras i praktiken. De ser mycket potential i att använda AI för att stödja läkare med mindre erfarenhet eller för att upptäcka sällsynta sjukdomar.

Källor:

Missa inte alla nyheter inom ChatGPT. Du kan avregistrera när du vill.